Indukční měřící čidlo

Indukční měřící čidlo
Induktivní mìøící èidlo, 2 mm
- rozsah ± 2 mm
- podle induktivního diferenciálního principu 
- s lineárním vedením kulièkových lo¾isek
- napájecí napìtí 0,7 V, 13 kHz
- pøesnost 0,2 µm + 3 * L³ (L v mm)
- 2 m pøipojovací kabel s 5-pólovým DIN konektor
- upnutí ø 8 mm
180,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 18  
Indikaèní pøístroj pro induktivní mìøící èidlo
- s analogovým a digitálním displejem
- automatické pøepínání rozsahu mìøení
- rozlišení 0,1 µm
- výstupní napìtí 0,7 V, 13 kHz
- citlivost 74 mV/ V/mm
- napájení bateriemi nebo externím sí»ovým zdrojem
- urèeno také pro cizí  mìøící èidla té¾e stavby (napø. od TESA) 
460,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 7