Messzeug-Satz

Sada mìøidel, 2-dílná
- ve stabilní umìlohmotné kazetì
1 x digitální posuvné mìøítko 150 mm (Nr. 216.087):
odeèet 0,01 mm, se hnacím bubnem
1 x hloubkový mìøicí mùstek 75 mm (Nr. 301.030):
šíøka 75 mm
38,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Sada mìøidel, 2-dílná
- ve stabilní umìlohmotné kazetì
1 x digitální posuvné mìøítko 150 mm (è. 216.035):
odeèet 0,01 mm, kovový obal
1 x hloubkový mìøicí mùstek 75 mm (è. 301.030):
šíøka 75 mm

40,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Sada mìøidel, 2-dílná
- ve stabilní umìlohmotné kazetì
1 x úchylkomìr 0 - 10 mm (è. 208.005):
ø 58 mm, odeèet 0,01 mm, s toleranèními znaèkami
1 x magnetický mìøicí stojan (Nr. 208.104):
Celková výška 281 mm, magnetická síla 60 kg,
sloupek ø 16 x 226 mm, pøíèné rameno ø 12 x 220 mm
46,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 82  
Sada mìøidel s èíselníkovým posuvným mìøidlem a hloubkovou zará¾kou


Sada mìøidel s èíselníkovým posuvným mìøidlem a hloubkovou zará¾kou
obsahuje èíselníkovým posuvným mìøidlem  202.131 s rozsahem
 0 -  150 mm a hloubkovým mìøicím mùstkem 401.030.
Sada mìøidel 300.015 je dodáván ve stabilní umìlohmotné kazetì.


46,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Sada mìøidel s èíselníkovým posuvným mìøidlem a hloubkovou zará¾kou

Sada mìøidel s èíselníkovým posuvným mìøidlem a hloubkovou zará¾kou
obsahuje èíselníkovým posuvným mìøidlem  202.130 s rozsahem
 0 -  150 mm a hloubkovým mìøicím mùstkem 401.030.
Sada mìøidel 300.015 je dodáván ve stabilní umìlohmotné kazetì.


48,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Sada mìøidel, 4-dílná
- v umìlohmotné kazetì
1 x kapesní mikrometr 150 mm, se stanovením momentu
1 x tømenový mikrometr 0 - 25 mm, matnì chromovaný
1 x vlasový úhelník 100 x 70 mm, DIN 875/
1 x mìøicí pravítko 150 mm
52,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 59  
Sada mìøidel, 6-dílná
- v døevìné kazetì
1 x kapesní mikrometr 150 mm, se zjištìním momentu
1 x tømenový mikrometr 0 - 25 mm, matnì chromovaný
1 x vlasový úhelník 100 x 70 mm, DIN 875/1
1 x vlasové pravítko 100 mm, DIN 875/00
1 x pru¾inové kru¾idlo 150 mm
1 x mìøicí pravítko 150 mm
70,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 12  
Sada mìøidel, 3-dílná
- ve stabilní umìlohmotné kazetì
1 x digitální posuvné mìøidlo 150 mm (è. 216.076):
odeèet 0,01 mm, se hnacím bubnem
1 x tømenový mikrometr 0 - 25 mm (è.  304.108):
mìøicí plocha z tvrdého kovu, tømínek matnì chromovaný
1 x úchylkomìr 0 - 10 mm (è. 208.005):
ø 58 mm, odeèet 0,01 mm, s toleranèním znaèkám
72,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Sada mìøidel, 2-dílná
- støedící pøístroj s bì¾ným mìøicím èidlem
- urèeno pro vnìjší a vnitøní mìøení prùmìru do 300 mm 
- ve stabilní umìlohmotné kazetì
1 x pøesný úchylkomìr 0 - 0,8 mm:
ø 32 mm, odeèet 0,01 mm
1 x malý mìøicí stojan s centrálním sevøením
Celková 160 mm, upínání-ø: 8 mm
75,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 20  
Sada mìøidel, 5-dilná
- v døevìné kazetì
1 x vlasový úhelník 75 x 50 mm, Inox, DIN 875/00
1 x kontrolní úhelník, 40 x 28 mm, Inox, DIN 874/00
1 x kontrolní úhelník, 25 x 20 mm, Inox, DIN 874/00
1 x vlasové pravítko, 100 mm, Inox, DIN 874/00
1 x rýsovací hrot 45 mm
75,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 52