Schichtdicken-Messgerät

Univerzální pøístroj pro mìøení tlou¹»ky vrstev

Univerzální pøístroj pro mìøení tloušÂ»ky vrstev

kombinovaný nastavitelný systém pro ocel (Fe) a ne¾elezné kovu (NE) •

robustní obal z polyamidu, s integrovanou sondou • velký LCD displej se zøeteným odeètem, automatické vypnutí proudu •magnetický indukèní princip s proces víøivého proudu • foliová klávesnice, se stlaèovacím tlaèíkem, s ukazalelem stavu baterie • min. pracovní radius pøi Fe sondì : vypouklý 1,5 mm / vydutý 25 mm • min. pracovní radius pøi NE sondì: vypouklý 3 mm / vydutý 50 mm • min. mìøicí plocha 6 mm, min. tloušÂ»ka vzorku 0,3 mm • s RS 232 datové rozhraní pro PC pøipojení • s 4 x 1,5 V bateriemi (typ AAA) • s normálem pro Fe a NE, s 4 kalibrovanými foliemi a návodem k pou¾ítí

• vèetnì továrního potvrzení o kalibraci, v úlo¾né bednì

0 ~1250 μm / 0 ~ 50 mil rozsah

0,1 μm (0~99,9μm)

1 μm (100~1250μm)


1.138,80 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Univerzální pøístroj pro mìøení tlou¹»ky vrstev

Univerzální pøístroj pro mìøení tloušÂ»ky vrstev

kombinovaný nastavitelný systém pro ocel (Fe) a ne¾elezné kovu (NE) •

robustní obal z polyamidu, s integrovanou sondou • velký LCD displej se zøeteným odeètem, automatické vypnutí proudu •magnetický indukèní princip s proces víøivého proudu • foliová klávesnice, se stlaèovacím tlaèíkem, s ukazalelem stavu baterie • min. pracovní radius pøi Fe sondì : vypouklý 1,5 mm / vydutý 25 mm • min. pracovní radius pøi NE sondì: vypouklý 3 mm / vydutý 50 mm • min. mìøicí plocha 6 mm, min. tloušÂ»ka vzorku 0,3 mm • s RS 232 datové rozhraní pro PC pøipojení • s 4 x 1,5 V bateriemi (typ AAA) • s normálem pro Fe a NE, s 4 kalibrovanými foliemi a návodem k pou¾ítí

• vèetnì továrního potvrzení o kalibraci, v úlo¾né bednì

0 ~1250 μm / 0 ~ 50 mil rozsah

0,1 μm (0~99,9μm)

1 μm (100~1250μm)


1.138,80 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0