Temperaturmessgeräte

Infraèervený teplomìr

Infraèervený teplomìr, s vypnutelným laserovým bodem

• robustní, chránìný umìlohmotný obal • velké LCD - odeètové pole, mìøení v °Celsius • s laserovým bodem pro rychlé a pøesné urèení mìøicího bodu• s HOLD funkcí, pøipojitelné podsvícení • teplota skladování pøi 0°~ +50°C, <75% RH, 10-90% RH relat. vlhkost vzduchu • optimální klávesnice, zap./vyp. tlaèítko • tøída laserové ochrany II • vzdálenostní vztah 8:1, pøesnost ± 5°C, odezva 0,5 sec • vèetnì baterie 9 V, s návodem k obsluze • dodání v úlo¾né tašce

Rozsah :-30° bis +300°C

Odeèet: 0,1°C

Pøesnost: ± 2°C

Rozmìry: 150 x 50 x 75


128,95 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Infraèervený teplomìr

Infraèervený teplomìr, s vypnutelným laserovým bodem

• robustní, chránìný umìlohmotný obal • velké LCD - odeètové pole, mìøení v °Celsius • s laserovým bodem pro rychlé a pøesné urèení mìøicího bodu• s HOLD funkcí, pøipojitelné podsvícení • teplota skladování pøi 0°~ +50°C, <75% RH, 10-90% RH relat. vlhkost vzduchu • optimální klávesnice, zap./vyp. tlaèítko • tøída laserové ochrany II • vzdálenostní vztah 8:1, pøesnost ± 5°C, odezva 0,5 sec • vèetnì baterie 9 V, s návodem k obsluze • dodání v úlo¾né tašce

Rozsah : -50° bis +500°C

Odeèet : 0,1°C

Pøesnost: ± 2°C

Rozmìry: 120 x 45 x 180 mm


163,72 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Infraèervený teplomìr

Infraèervený teplomìrs vypnutelným laserovým bodem

• robustní, chránìný umìlohmotný obal

• velké LCD - odeètové pole, mìøení v °Celsia a v °Fahrenheita

• s laserovým bodem pro rychlé a pøesné urèení mìøicího bodu 

• s MIN, MAX, HOLD-funkcí, pøipojitelné podsvícení

• prùmìrné hodnoty volitelné, s ukazatelem stavu baterie 

• automatické vypnutí po 20 sek.

• teplota skladování bei 0°~ +50°C, <75% RH, 10-90% RH relat. vlhkost vzduchu

• optimální klávesnice

• ochranná laserová tøída II

• vzdálenostní vztah 12:1, pøesnost ± 3°C, odezva 0,5 sec

• vèetnì baterie 9 V, s návodem k pou¾ití

• dodání v úlo¾né tašce

Rozsah : -20° bis +1200°C

Odeèet: 0,1°C

Pøesnost: ± 1°C

Rozmìry: 120 x 50 x 186 mm


391,19 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0