Messstand mit Granitplatte

Messstand mit Granitplatte
Univerzální mìøicí stanovi¹tì s granitovou deskou

Univerzální mìøicí stanovištì je urèeno zvláštì pro sériové mìøení a pro mìøení malých dílkù.
Úhel sklonu upnutého posuvného mìøítka je plynule pøestavitelný.
 

Urèeno pro všechna posuvná mìøítka s celkovou délkou 235 mm, která odpovídají rozsahu
0-150 mm.

Toto provedení je dodáváno bez posuvného mìøítka.

 


175,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 2  
Univerzální mìøicí stanovi¹tì s granitovou deskou

Univerzální mìøicí stanovištì je urèeno zvláštì pro sériové mìøení a pro mìøení malých dílkù.
Úhel sklonu upnutého posuvného mìøítka je plynule pøestavitelný.

Urèeno pro všechna posuvná mìøítka s celkovou délkou 235 mm, která odpovídají rozsahu
0-150 mm.

Toto provedení je doruèováno s digitálním posuvným mìøítkem.
Rozsah 0-150 mm a velký displej,

 


199,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Univerzální mìøicí stanovi¹tì s granitovou deskou

Univerzální mìøicí stanovištì je urèeno zvláštì pro sériové mìøení a pro mìøení malých dílkù.
Úhel sklonu upnutého posuvného mìøítka je plynule pøestavitelný.
Dodateènì je stanovištì vybaveno adapter mìøicí síly.
Umo¾òuje Vám stálou mìøicí sílu - 8N  do  8N
 

Urèeno pro všechna posuvná mìøítka, která odpovídají rozsahu
0-150 mm.

Toto provedení je doruèováno s digitálním posuvným mìøítkem.
Rozsah 0-150 mm a velký displej.

 


250,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0  
Univerzální mìøicí stanovi¹tì s granitovou deskou

Univerzální mìøicí stanovištì je urèeno zvláštì pro sériové mìøení a pro mìøení malých dílkù.
Úhel sklonu upnutého posuvného mìøítka je plynule pøestavitelný.

Vybaveno digitálním univerzálním posuvným mìøítkem s vymìnitelnými mìøicími nástavci,
nastavitelné pro vnitøní i vnìjší mìøení.

Toto provedení je dodáváno s univerzálním digitálním posuvným mìøítkem.
Nástavce se objednávají zvlášÂ».


Digitální posuvné mìøítko má rozsah 0-150 mm a velký displej.

 


280,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
Stock: 0