Meridlaonline - Úchylkomìr

Úchylkomìr

17,00 EUR
(plus 20% tax excl. Shipping costs)
 
Print product data sheet
Product no.: 208.005
Tell a friend
Úchylkomìr
Úchylkomìr
- pøesnost podle tovární normy
- kovový obal, s toleranèními znaèkami
- upnutí Ø 8 H6, dotykové hroty vymìnitelné
- èíselník otoèný skrz vnìjší kruh

Rozsah v mm
Odeèet v mm
Obal-Ø v mm
Pøesnost v mm
10 0,01 58 0,017
A v mm
F v mm
G v mm
H v mm
110 18 20,5 53,5

X Wish list